Rekuperácia je moderný spôsob vetrania domácnosti s dôrazom na maximálnu čistotu a sviežosť.
Má nízke náklady na prevádzku, mení a filtruje vzduch s minimálnym rozdielom teploty.
Rekuperáciou získate čerstvý vzduch bez nežiaducich mikroorganizmov, baktérií, prachových častíc či zápachu zo zvýšenej vlhkosti vďaka špeciálnej trojcestnej fltrácii. Rekuperácia je spätné získavanie tepla, pomocou ktorého dokážete ohriať prívod vonkajšieho vzduchu až s 90% účinnosťou.

 

Viac informácií na web stránke https://hevolta.sk/hevolta-airchange