Fotovoltaika je spôsob výroby vlastnej ekologickej a ekonomickej elektrickej energie. Investícia sa o niekoľko rokov vráti a následne je výroba elektrickej energie bezplatná.

Pri použití fotovoltaiki je úspora nákladov na prevádzku 70 – 80% v rámci prevádzky celého domu aj v zime.

Fotovoltika je v súčasnej dobe najlepšia investícia

  • vyrobí vám vlastnú elektrinu z obnovitelného zdroja
  • šetríte nielen prírodu ale aj svoju peňaženku
  • pri stávajúcich cenách energií má návratnosť už od 6 rokov
  • morálna životnosť fotovoltických panelov je až 25 rokov
  • sebestačnosť až do 80% ročných nákladov